Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion araştırma aracı, duyumsal netliği yansıtan tasarım felsefesini gösteriyor:

Tasarımcının buradaki amacı, şirketin uluslararası lüks bir marka olarak tanınmasıdır; lüks sadece bir otomobil özelliği değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır.

Tasarımcıların odak noktası, tasarım felsefesini duyumsal netliği yansıtan modern lüksün tanımladığı ana marka Mercedes-Benz'dir. Lüks bugünlerde modayı aşan zamansızlık anlamına geliyor. Gerçek lüks nadirdir ve bu nedenle olağanüstü rağbet görmektedir. Burada maddi değerlerin önemi gittikçe azalıyor ve özellikle de ana özelliklerin temel alınması gibi duyumsal ile otantik deneyimler önem kazanıyor. Geleneksel zanaat ve gerçek zevk ile kombine edilmiş modern teknoloji günden güne daha çok önem kazanıyor.

Duyumsal netliği yansıtan felsefe, önemli bir marka unsurunun altını çiziyor: duygu ve zekanın iki kutupluluğu. İyi tasarım, tasarımcılar için güzel ve akıllı olmalıdır veya başka bir deyişle seksi ve havalı olmalıdır. Mercedes-Benz ürünlerine aşık olmak kolaydır, çünkü karşı konulmazlardır. Kısacası: seksidirler. Böylelikle Gottlieb Wilhelm Daimler tarafından karakterize edilen ve onunla birlikte ilk yarış otomobilleri ve klasik otomobiller devri de karakterize edilen marka çekirdeğinin bir yanını yansıtıyor. Diğer yanı ise Carl Friedrich Benz'in temsil ettiği marka çekirdeğini yansıtıyor. İndirgeme ve teknolojinin anlamı şudur: ürünler, şaşırtıcı ve daha önce hiç görülmemiş beklenmedik bir şey kadar havalıdır. Tasarımcılar bu felsefe ile sadece otomobil değil aynı zamanda modern lüksün dünyasını tasarlıyor.

Tasarım felsefesi, Tasarım Kodu ile tanımlanıyor. Bu Kod, her modelde uygun bir şekilde yorumlanan altı kılavuza dayanır. Böylelikle her yapı serisinin hem kendine has bir karakteri olur hem de hala Mercedes-Benz olarak tanınır.