WLTP.

Daha fazla şeffaflık için daha gerçekçi tüketimler

En önemli yenilikler


WLTP - Tüketim ve egzoz gazı testleri için yeni yöntem.

01 Eylül 2017 tarihinden itibaren WLTP ile, şimdiye kadar gerçekleştirilen NEFZ'ye göre gerçek sürüş tarzına daha yakın test sonuçları sağlayacak yeni bir yöntem uygulanacaktır. Yeni döngü nedeniyle ölçülen değerler genel olarak daha yüksek olacaktır.

En önemli yenilikler


WLTP - Tüketim ve egzoz gazı testleri için yeni yöntem.

01 Eylül 2017 tarihinden itibaren WLTP ile, şimdiye kadar gerçekleştirilen NEFZ'ye göre gerçek sürüş tarzına daha yakın test sonuçları sağlayacak yeni bir yöntem uygulanacaktır. Yeni döngü nedeniyle ölçülen değerler genel olarak daha yüksek olacaktır.

WLTP daha net değerler elde etmenizi sağlar.

Resimde, kontrol standındaki S-Serisi Sedan gösterilmektedir: Üç farklı sürüş döngüsünde araca özel tüketim değerleri tespit edilir.

WLTP daha net değerler elde etmenizi sağlar.

WLTP müşteriler için de avantajlıdır, çünkü bu yöntem farklı araç modellerinin tüketim ve emisyon değerleri için daha gerçekçi bir karşılaştırma ölçütü sağlar.

WLTP müşteriler için de avantajlıdır, çünkü bu yöntem farklı araç modellerinin tüketim ve emisyon değerleri için daha gerçekçi bir karşılaştırma ölçütü sağlar.

WLTP yönteminde araçların bireysel donanımları dikkate alındığından değerler NEFZ yöntemine göre daha net, yani araca özeldir. WLTP tüketim değerleri bu nedenle daha yüksek ancak daha gerçekçi olacaktır. Bu, şimdiye kadarki günlük tüketimde bir değişikliğe yol açmaz. Üreticileri ve modelleri kapsayan karşılaştırılabilirlik korunur. Mercedes-Benz hem bu yeni laboratuvar testini (WLTP) hem de yoldaki ölçümleri (RDE) desteklemektedir.

WLTP uygulaması


Tüm AB ülkeleri için WLTP.

WLTP uygulaması


Tüm AB ülkeleri için WLTP.

WLTP tüm AB üye ülkeler için zorunlu olacaktır. Diğer ülkeler, WLTP'yi daha sonra uygulamayı deneyecektir.

WLTP tüketim ve emisyon döngüsü, yeni sertifikalandırılmış araçlar için Eylül 2017'den, tüm yeni onaylanmış araçlar için ise Eylül 2018'den itibaren geçerli olacaktır. WLTP tüm AB üye ülkeleri için zorunlu olacaktır. Diğer ülkeler, WLTP'yi daha sonra uygulamayı deneyecektir. Eylül 2017'den itibaren WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Prosedürü) kademeli olarak NEFZ'nin (Neuer Europäischer Fahrzyklys - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü) yerini alacaktır ve daha fazla şeffaflık sağlayacaktır.

  • Eylül 2017'den itibaren

   Eylül 2017'den itibaren

   Emisyon için yeni sertifikalandırılacak olan araç tipleri (binek araçlar) WLTP'ye göre test edilecektir. Bu araçlar için paralel olarak bir NEFZ tüketim değeri tespit edilmeye devam edilecektir ve yine yasal olarak gerekli bilgi olarak satış dokümanlarına ve tüm diğer belgelere dahil edilecektir.

   Yeni üretilen modeller için Real-Driving-Emission-Test (RDE) olarak adlandırılan bir yol testi çerçevesinde, uygunluk unsurları da dikkate alınarak azot oksit ve partikül değerleri için Euro 6 sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığı test edilecektir.

  • Eylül 2018'den itibaren

   Eylül 2018'den itibaren

   Araç portföyünün tamamı WLTP'ye göre sertifikalandırılmıştır. Yeni WLTP değerleri her bir araç için özel olarak hesaplanır ve satış dokümanları ve diğer tüm belgelerde belirtilir. Devam eden modeller ise NEFZ tüketimi ile satışa sunulur.

   WLTP'ye paralel olarak, serbest bırakılan tüm yeni araçlar için bir RDE testi çerçevesinde, atılan partikül sayılarına ilişkin Euro 6 sınır değerlerinin aşılmadığı bir uygunluk unsuru da dikkate alınarak onaylanır.

  • Eylül 2019'dan itibaren

   Eylül 2019'dan itibaren

   Bir RDE testi çerçevesinde serbest bırakılan tüm yeni araçlar için azot oksite ilişkin Euro 6 sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığı bir uygunluk unsuru da dikkate alınarak kontrol edilir.

  • 2020 sonu

   2020 sonu

   2020 yılının sonuna kadar tüm araçlar için hem WLTP hem de NEFZ değerleri tespit edilecektir. Bu değerler ilgili araç sertifikalndırma işleminden itibaren araç belgelerinde eş zamanlı olarak yer alacaktır. 2021 yılından itibaren tespit edilen WLTP ölçüm değerleri, tüm binek araçlar için tek tüketim ve emisyon ölçüm değeri olarak geçerli olacaktır. İkinci el araçlar bu değişimden etkilenmez. Trafiğe çıkış tarihi 31 Ağustos 2017 tarihinden önce olduğu sürece bu araçlarda sertifikalandırılmış NEFZ değerleri belirtilmeye devam edilecektir.

  SSS


  Sorularınız var mı?

  WLTP ile ilgili soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

  SSS


  Sorularınız var mı?

  WLTP ile ilgili soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

  Mercedes-Benz, WLTP ile iligli sorularınızı cevaplıyor: Ne değişiyor ve bu, müşteri olarak sizin için ne anlama geliyor?
   • WLTP nedir?

    WLTP nedir?

    WLTP kısaltması, Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure anlamına gelir ve bir aracın tüketim ve egzoz gazı değerlerini bir şasi dinamometresi üzerinde tespit eden bir test yöntemidir. WLTP, 01 Eylül 2017 tarihinden beri kademeli olarak uygulanmaktadır ve bir önceki test yöntemi NEFZ'nin yerine geçmektedir. WLTP, dinamik tasarımı sayesinde gerçek sürüş tarzına daha yakındır.

    WLTP, oldukça yüksek hızlanmalar ve ayrıca daha dinamik bir sürüş profili ile ön plana çıkar. Azami hız 131 km/saat'e yükseltilirken ortalama hız 47 km/saat'e yükseltilir.

    Sürüş süresi 10 dakikaya kadar uzatılır, çubukta gösterilen otoyol sürüşlerinin oranı artırılır ve aynı zamanda bekleme süreleri kısaltılır. Kat edilen mesafe 23 kilometre ile ikiye katlanır. Vites geçiş süreleri hem araca hem de tahrike özel olarak önceden hesaplanır.

    Aracın aerodinamizmine, yuvarlanma direncine veya kütlesine etki eden tüm özel donanımlar artık değerlendirmeye dahil edilir. Konfor fonksiyonlarının akım tüketimi de CO2 değerinin yükselmesine neden olur. WLTP'nin ilk aşamasında sadece klima tertibatı hariç tutulur.

    WLTP ile tüm dünyada geçerli olan bir standardın uygulanması amaçlanmaktadır. Bu süreçte AB ülkeleri önceliklidir. Bu, farklı üreticilere ait araçların yakıt tüketiminin ve zararlı madde emisyonlarının birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Ayrıca standartlar, kamu kuruluşlarının, hidrokarbondan (HC) karbonmonoksit (CO), azot oksit (NOx) ve partiküllere kadar yasal egzoz gazı sınır değerlerini kontrol etmesine katkı sağlar.

   • WLTC nedir?

    WLTC nedir?

    WLTP'nin sürüş döngüleri WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle - Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Döngüsü) olarak adlandırılır. WLTP'de farklı araç tipleri için ilgili güç ağırlığını hesaba katan üç farklı sürüş döngüsü geliştirilmiştir. 34 kW/t'dan (46 PS/t) fazla güç ağırlığına sahip AB'de onaylanan binek araçların çoğu WLTC Sınıf 3'e atanır.

    Sınıf 3'teki araçların test döngüsü dört aşamadan oluşur: Low (düşük), Medium (orta), High (yüksek), Extra High (oldukça yüksek). Bunlar, araç işletimini hem şehir içi ile şehir dışı hem de şehirler arası ve otoyollarda simüle eder.

   • NEFZ nedir?

    NEFZ nedir?

    NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü), binek araçlar için güncel olarak geçerli olan kontrol döngüsüdür. Müşterileri kapsayan karşılaştırılabilir ve çoğaltılabilir değerler sunmak amacıyla 1970 yılında ilk Avrupa sürüş döngüsü başlatılmıştır. 1992 yılında ise bu döngü şehir içi trafiği dahil edilerek genişletilmiştir.

    NEFZ'nin 34 km/saat'lik ortalama hızı, hızlanma talimatları ve 120 km/saat'lik azami hızı da düşüktür. Döngünün içeriği artık farklı yol oranlarının güncel ve ortalama dağılımına uymamaktadır.

    Bu yüzden değerlendirme ilave donanımların ve klima tertibatı, radyo veya koltuk ısıtması gibi konfor fonksiyonlarının enerji tüketimini kapsamaz. Buna sapmalara neden olan teknolojik parametreler de eklenir. NEFZ döngüsündeki bekleme sürelerinin oranı yüksek olduğundan, örneğin Start-Stop teknolojisi NEFZ'yi yüksek oranda etkilemektedir.

    Mekanik şanzımanı olan araçlarda, vites geçiş süreleri tespit edilirken araca özgü herhangi bir parametre dikkate alınmaz. Bu, gerçek işletimle karşılaştırıldığında büyük tüketim farklılıklarına neden olabilir. Sürekli gelişmekte olan teknoloji nedeniyle NEFZ artık güncel değildir ve geçersizleşmektedir.

   • RDE nedir?

    RDE nedir?

    RDE, Real Driving Emissions (Gerçek Sürüş Emisyonları) anlamına gelir ve zararlı madde emisyonlarının kontrol edilmesi için bir yol testidir. RDE, aracın gerçek koşullar altında yolda kontrol edilen emisyon tutumunu temsil eder. Şu ana kadar model onaylarındaki emisyon kontrolleri sadece test düzeneklerinde yapılıyordu. Emisyonlar, Mart 2016'dan beri belirli bir çerçeve kapsamında gerçek sürüş işletiminde de ölçülebilir.

    Bir PEMS (Portable Emissions Measurement System - Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemi) yardımıyla azot oksit (NOx) ve ayrıca karbon monoksit (CO) emisyonları ölçülür. Daha sonra partikül emisyonları da tespit edilir. Bu sırada belirlenmiş bir döngü yoktur. Sürüşler ve ölçümler, StVO uyarınca gerçek günlük trafikte yapılmaktadır. Araçlar, halka açık yollarda 90 ve 120 dakika arasında yol alır. Bu sürüşlerin üçte biri şehir içi, üçte biri şehir dışı ve üçte biri otoyolda gerçekleştirilir.

    Şehir içi trafik için 15 ila 30 km/saat arası bir ortalama hız öngörülmüştür. Otoyolda ise 90 ila en az 110, en fazla ise 145 km/saat'lik hızlar öngörülmüştür. Dış hava sıcaklığı ise 0 ila 30 °C arası, klima tertibatı ise açık olmalıdır. Test sürüşü, deniz seviyesinden 700 metre'den daha yüksekte yapılmamalıdır ve sadece 100 metre rakım farkı içerebilir.

    Eylül 2017'den itibaren RDE kapsamında yapılan yol testlerinde Euro 6 zararlı madde sınır değerlerine uyulmalıdır. Bu, ilk adımda, yeni sertifikalandırılacak olan tipler için 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren ve tüm tipler için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

    RDE sonuçlarını talep et

    Mercedes-Benz araçlarının hem üretici olarak Mercedes-Benz tarafından hem de bağımsız ve yetkili hizmet sağlayıcıları tarafından elde edilen RDE sonuçları, ilgili Mercedes-Benz aracının PEMS test ailesi bilgisi belirtilerek iletişim formu üzerinden talep edilebilir.

    Araca ait PEMS test ailesi numarası, Avrupa Otomobil Endüstrisi Birliği'nin (ACEA) ana sayfasından öğrenilebilir.

   • WLTP'ye karşı NEFZ: Değişen şey nedir?

    WLTP'ye karşı NEFZ: Değişen şey nedir?

    NEFZ ile karşılaştırıldığında WLTP sürüş döngüsü on dakika daha uzundur ve bekleme süresi sadece yüzde 13'tür. Toplam döngü uzunluğu 23,5 kilometredir, yani 11 kilometrelik NEFZ'den iki kat daha uzundur. 131 km/saat'e kadar daha yüksek ortalama hızlar içerir, araçlar için daha yüksek hız değişiklikleri öngörür ve daha katı kontrol talimatlarına sahiptir.

    Bunun yanı sıra şimdiye kadar olduğu gibi yalnızca bir modelin temel varyasyonu test edilmez; aynı zamanda ilave ve özel donanımlar da dikkate alınır. Vites geçiş süreleri hem araca hem de tahrike özel olarak önceden hesaplanır. Manuel vites kullananlar, NEFZ altında belirlenen vites değişim süreleri ile karşılaştırıldığında bu bireysel hesaplamadan faydalanır.

   • Müşteri olarak benim için değişen şey nedir?

    Müşteri olarak benim için değişen şey nedir?

    WLTP, (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Döngüsü) yakıt tüketimi açısından daha fazla şeffaflık sağlar. WLTP müşteriler için de avantajlıdır, çünkü bu yöntem farklı araç modellerinin tüketim ve emisyon değerleri için daha gerçekçi bir karşılaştırma ölçütü sağlar.

    Ancak diğer sınır şartları nedeniyle CO2 ve tüketim değerleri de değişir: Teknik olarak aynı olan bir araç, WLTP'de NEFZ'ye (Neuer Europäischer Fahrzyklus - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü) göre sürece bağlı olarak daha yüksek bir CO2 ve tüketim değerine sahiptir. Bu, örneğin özel donanımların dikkate alınmasına ve yeni döngüdeki katı sınır şartlarına bağlıdır.

    Gelecekte müşteriler özel donanım seçenekleri ile araç modellerinin CO2 değerini şimdiye kadarkinden daha net belirleyebilecek. Netlik ve olası en büyük şeffaflığı sağlamak amacıyla Mercedes-Benz, WLTP uygulamasının süreçlerine aktif bir şekilde eşlik edecek ve bayi ile müşterileri net bir şekilde bilgilendirecektir.

    Bu, donanıma bağlı olan yeni bir gösterge formunu içerecektir: en düşük enerji gereksinimi olan modelden en yüksen enerji gereksinimi olan versiyona kadar. Bu aralık sayısal olarak "WLTP Low"dan (minimum özel donanım) "WLTP High"a (maksimum özel donanım) kadar uzanır.